Valtioneuvoston asetus tietoturvan kehittämisen tuesta

LVM028:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksellä ehdotetaan perustettavaksi uusi määräaikainen tuki, jonka avulla organisaatiot voisivat hankkia tarkastuksen ja arvion uhkamallinnuksesta järjestelmiensä tietoturvatasosta markkinaehtoisilta toimijoilta sekä ryhtyä tulosten perusteella parantamaan järjestelmiensä tietoturvaa ja tietoturvaosaamistaan määrätietoisesti.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM028:00/2022

Asianumerot VN/18738/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 22.6.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Esityksellä ehdotetaan perustettavaksi uusi määräaikainen tuki, jonka avulla organisaatiot voisivat hankkia tarkastuksen ja arvion uhkamallinnuksesta järjestelmiensä tietoturvatasosta markkinaehtoisilta toimijoilta sekä ryhtyä tulosten perusteella parantamaan järjestelmiensä tietoturvaa ja tietoturvaosaamistaan määrätietoisesti.

Lähtökohdat

Ehdotetut muutokset perustuvat vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioon, jossa myönnettiin liikenne- ja viestintäministeriön alalle tietoturvallisuuden kehittämiseen suomalaisissa yrityksissä 6 milj. euron määrärahaa. Sen avulla voitaisiin myöntää määräaikaisia tietoturvaseteleitä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille ja järjestöille sekä näiden keskeisille palveluntarjoajille.