Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma

Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma

LVM029:00/2018 Kehittäminen

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä on hallituksen kärkihanke. Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmalla edistetään valtioneuvoston yhteisen puurakentamisen toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista.Tarkoituksena on laatia liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma, jonka tavoitteena on puun käytön turvaaminen ja edistäminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM029:00/2018

Asianumerot LVM/678/01/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Kärkihankkeet Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä

Toimenpiteet Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä

Tavoitteet ja tuotokset

Laaditaan puurakentamisohjelma, jonka tavoitteena on puun käytön turvaaminen ja edistäminen väyläinfrarakentamisessa.

Tiivistelmä

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä on hallituksen kärkihanke. Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmalla edistetään valtioneuvoston yhteisen puurakentamisen toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista.Tarkoituksena on laatia liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma, jonka tavoitteena on puun käytön turvaaminen ja edistäminen

Lähtökohdat

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä on hallituksen kärkihanke. Puun käyttöä monipuolistetaan, lisätään ja jalostusarvoa kasvatetaan. Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientiä.

Kotimainen puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden kehittämisessä. Kotimaista puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä tuetaan metsien kestävää ja järkevää käyttöä.

Ympäristöministeriön johdolla on kuluvalla hallituskaudella laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen toimintaohjelma. Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmalla edistetään myös valtioneuvoston yhteisen puurakentamisen toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista.