Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen (210/1997) muuttaminen

LVM029:00/2021 Säädösvalmistelu

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttaminen huomioiden muuttunut ICAO-TI versio

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM029:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.4.2021 – 13.7.2021

Asettamispäivä 20.4.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 577/2021

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on muuttaa VAK-ilma-asetuksen 2 §:ä, jossa viittaus ICAO-TI:n versioon.

Suhde muihin hankkeisiin
Käynnissä olevassa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994, VAK-lain) kokonaisuudistuksessa tarkastellaan uudelleen kaikkia VAK-ilma-asetuksen säännöksiä. Uuden VAK-lain voimaantullessa nykyinen VAK-ilma-asetus kumotaan.

Asetusmuutos on julkaistu Suomen sähköisessä säädöskokoelmassa nro. 577/2021.

Tiivistelmä

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttaminen huomioiden muuttunut ICAO-TI versio

Lähtökohdat

Kansainvälinen siviili-ilmailun yleissopimuksen (”Chicago-sopimuksen”) nojalla julkaistaan ICAO-TI –määräykset, jotka koskevat vaarallisten aineiden kuljetusta ilmassa. Nämä määräykset ovat muuttuneet ja ne sisältyvät ICAO-TI:n vuoden 2021-2022 versioon.