Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

LVM030:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeella pyritään hyväksymään ja saattamaan voimaan lentoliikennesopimus

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM030:00/2017

Asianumerot LVM/778/03/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Altti Iiskola, Suunnittelija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen taustalla on Suomen ja Bahrainin välillä maaliskuussa 2017 allekirjoitettu lentoliikennesopimus, jonka hyväksyminen ja voimaasaattaminen edellyttää hallituksen esityksen antamista eduskunnalle.