Parlamentaarinen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaava työryhmä

Parlamentaarinen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaava työryhmä

LVM030:00/2018 Kehittäminen

Parlamentaarisessa työryhmässä täsmennetään menettely, jolla valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan.
Parlamentaarisen työn tulokset toimitetaan eduskunnalle selontekona. Seuraavalla hallituskaudella valmistellaan parlamentaarisessa ohjauksessa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM030:00/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.4.2018 – 20.12.2018

Asettamispäivä 13.4.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Tavoitteet ja tuotokset

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää menetelmä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseksi.

Tiivistelmä

Parlamentaarisessa työryhmässä täsmennetään menettely, jolla valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan.
Parlamentaarisen työn tulokset toimitetaan eduskunnalle selontekona. Seuraavalla hallituskaudella valmistellaan parlamentaarisessa ohjauksessa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Lähtökohdat

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuva ja yhteistyöhön perustuva prosessi, jossa tarkastellaan liikennejärjestelmän tilaa ja kehittämistarpeita kokonaisvaltaisesti kaikkien liikennemuotojen osalta. Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään nykyisin valtakunnallisesti, maakunnallisesti sekä kaupunkiseuduilla ja kunnissa.

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä linjasi loppuraportissaan 28.2.2018 valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Suunnitelma laaditaan parlamentaarisesti eri hallinnonalojen, alueellisten toimijoiden ja elinkeinoelämän edustajien välisessä laajassa yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.

Parlamentaarisessa työryhmässä täsmennetään menettely, jolla 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sisällöstä ja yleisistä valmisteluperiaatteista säädettäisiin valmisteilla olevassa liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevassa laissa.

Parlamentaarisen työn tulokset toimitetaan eduskunnalle selontekona. Seuraavalla hallituskaudella valmistellaan parlamentaarisessa ohjauksessa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.