Asetukset ajoneuvolain täytäntöönpanosta

LVM030:00/2019 Säädösvalmistelu

Uuden ajoneuvolain on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2020. Ajoneuvolain nojalla annetut tarkemmat asetustason säännökset on annettava uudelleen ja päivitettävä vastaamaan uutta ajoneuvolakia sekä autojen ja niiden perävaunujen puiteasetusta (EU 2018/858).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM030:00/2019

Asianumerot LVM/1419/03/2019 , VN/9088/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2020 – 28.2.2021

Asettamispäivä 1.2.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Uudelleen annettaviin asetuksiin tehdään autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuksen (EU 2018/858) edellyttämät muutokset. Käytännössä asetuksista poistetaan EU-asetuksen kanssa ristiriitainen ja päällekkäinen sääntely, joka koskee ajoneuvojen tyyppihyväksyntää. Asetuksiin tehdään myös säädösteknisiä, rakenteellisia ja teknisiä korjauksia.

Tiivistelmä

Uuden ajoneuvolain on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2020. Ajoneuvolain nojalla annetut tarkemmat asetustason säännökset on annettava uudelleen ja päivitettävä vastaamaan uutta ajoneuvolakia sekä autojen ja niiden perävaunujen puiteasetusta (EU 2018/858).

Lähtökohdat

EU-tasolla ajoneuvojen hyväksyntää ja markkinavalvontaa koskevia puitedirektiivejä on 2010-luvulla muutettu asetuksiksi. Puiteasetuksia on tällä hetkellä kolme: L-luokan ajoneuvojen puiteasetus (EU) 167/2013, traktoreiden ja niiden perävaunujen puiteasetus (EU) 168/2013 ja autojen ja niiden perävaunujen puiteasetus (EU) 2018/858. Näistä kaksi ensimmäistä on jo päällisin puolin huomioitu kansallisessa sääntelyssä. Autojen ja niiden perävaunujen puiteasetus tulee sovellettavaksi 1.9.2020. Ajoneuvolaki ja sen nojalla annetut asetukset on uudistettava siihen mennessä.

Hanke koskee seuraavia asetuksia:
• Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (1256/1992)
• Liikenne- ja viestintäministeriön asetus L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta (1078/2009)
• Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista (408/2003)
• Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä (1244/2002)
• Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (1270/2014)
• Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä (893/2007)
• Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta (1196/2018)
• Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuudesta (1245/2002)