Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

LVM031:00/2021 Säädösvalmistelu

Liitteeseen tehtäisiin lainsäädäntömuutoksista johtuvia tekstimuutoksia, yksittäisiä suoritelisäyksiä ja –poistoja sekä teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM031:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 509/2021

Yhteyshenkilö
Pirjo Karttunen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 605
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotetaan muutettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1452/2019) liite, jota muutettu asetuksella 974/2020. Liitteeseen tehtäisiin lainsäädäntömuutoksista johtuvia tekstimuutoksia, yksittäisiä suoritelisäyksiä ja –poistoja sekä teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä.

Tiivistelmä

Liitteeseen tehtäisiin lainsäädäntömuutoksista johtuvia tekstimuutoksia, yksittäisiä suoritelisäyksiä ja –poistoja sekä teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä.

Lähtökohdat

Lainsäädäntömuutosten edellyttämät muutokset.

Lisätietoja