Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

LVM033:00/2022 Säädösvalmistelu

Muutoksen taloudelliset vaikutukset vähäiset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM033:00/2022

Asianumerot VN/22571/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 18.8.2022 – 30.9.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotetaan muutettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1255/2021) liite, jota muutettu asetuksella 496/2022. Liitteeseen ehdotetaan tieliikenteen liikennelupien maksujen ja määräytymisperusteiden muutoksia uuden tietojärjestelmän ja prosessien käyttöönottamisen myötä. Lisäksi tieliikenteen suoritteisiin tehtäisiin yksittäisiä suoritelisäyksiä ja –muutoksia.

Muiden liikennemuotojen suoritteisiin ei ehdoteta muutoksia.

Asetuksen pykäläsisältö säilyisi ennallaan.

Lähtökohdat

Lainsäädäntö- ja tietojärjestelmämuutosten edellyttämät muutokset.

Lisätietoja