Kalastusalusten turvallisuutta koskevan Kapkaupungin sopimuksen hyväksyminen

LVM034:00/2019 Säädösvalmistelu

Torremolinoksessa vuonna 1977 tehtiin ensimmäinen kalastusalusten turvallisuutta koskeva kansainvälinen yleissopimus. Yleissopimusta muutettiin vuonna 1993 tehdyllä Torremolinoksen pöytäkirjalla, jolla saatettiin sopimuksen määräykset ajan tasalle. Alkuperäinen yleissopimus ja vuoden 1993 pöytäkirja eivät kumpikaan ole tulleet voimaan, koska ratifi

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM034:00/2019

Asianumerot VN/7689/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2019 – 31.12.2025

Asettamispäivä 1.9.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Katja Viertävä, HALLITUSNEUVOS
puh. +358 295 342 612
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on ratifioida Kapkaupungin sopimus. Ratifioimalla Kapkaupungin sopimuksen Suomi osaltaan edesauttaisi sen maailmanlaajuista voimaantuloa ja tätä kautta olisi osana parantamassa kalastuselinkeinon turvallisuutta. Sopimuksen voimaan tulon katsotaan myös parantavan EU:n oman kalastuselinkeinon kilpailukykyä kolmansien maiden kanssa.

Tiivistelmä

Torremolinoksessa vuonna 1977 tehtiin ensimmäinen kalastusalusten turvallisuutta koskeva kansainvälinen yleissopimus. Yleissopimusta muutettiin vuonna 1993 tehdyllä Torremolinoksen pöytäkirjalla, jolla saatettiin sopimuksen määräykset ajan tasalle. Alkuperäinen yleissopimus ja vuoden 1993 pöytäkirja eivät kumpikaan ole tulleet voimaan, koska ratifi

Lähtökohdat

Neuvosto antoi vuonna 2014 päätöksen (2014/195/EU), jonka mukaan jäsenvaltioiden on pyrittävä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet ratifiointi- tai liittymisasiakirjojen tallettamiseksi IMOn pääsihteerin huostaan viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.