Avatelet om Eucaris

Suomen liittyminen EUCARIS-sopimukseen

LVM035:00/2018 Säädösvalmistelu

Sopimus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (EUCARIS) koskee osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Järjestelmän tavoitteena on varmistaa muun muassa sopimusvaltioiden rekisterien ajantasaisuus ja luotettavuus.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM035:00/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.5.2018 – 31.1.2020

Asettamispäivä 24.5.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Digitalisoidaan julkiset palvelut

Toimenpiteet Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan

Lainvalmistelu

HE eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  39/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  27.9.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 104/2018

Sopimus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (the European Car and Driving License Information System, jäljempänä EUCARIS) tehtiin vuonna 2000 ja se päivitettiin vuonna 2017. Sopimus koskee osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Tavoitteena on varmistaa sopimusvaltioiden rekistereiden ajantasaisuus ja luotettavuus, edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden torjuntaa ja tutkimista.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

YhteyshenkilöTuomas Kaivola, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Suomen liittyminen EUCARIS-sopimukseen

Tiivistelmä

Sopimus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (EUCARIS) koskee osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Järjestelmän tavoitteena on varmistaa muun muassa sopimusvaltioiden rekisterien ajantasaisuus ja luotettavuus.

Lähtökohdat

Sopimus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (the European Car and Driving License Information System, jäljempänä EUCARIS) tehtiin vuonna 2003 ja se päivitettiin vuonna 2017. Sopimus koskee osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Tietojen vaihtoon käytetään EUCARIS-järjestelmää.

Suomi käyttää jo joitakin EUCARIS-järjestelmän palveluita Euroopan unionin lainsäädännön nojalla. Euroopan unioni ei ole sopimuksessa osapuolena, mutta sen sääntely velvoittaa jäsenvaltioita käyttämään EUCARIS-järjestelmää ja sen palveluita muun muassa

- rajat ylittävässä rikollisuuden torjunnassa (Prum)
- liikennerikkomusten valvonnassa (CBE)
- ajokortin myönnön yhteydessä (Resper)
- liikenneyritysten hyvämaisuustietojen tarkastuksessa (ERRU).


Kuitenkin jos valtio haluaa käyttää kaikkia järjestelmän palveluita, on sen liityttävä sopimukseen. Suomelle hyödyllisiä palveluita olisivat muun muassa:

- laajat ajoneuvo- ja omistaja sekä haltijatiedot (AVI, VHOH) (lisäarvo verrattuna nykyiseen olisi se, että kaikki tiedot saadaan kaikista sopimusmaista ja myös poliisilla on kyselyjen tekoon oikeus)
- matkamittarilukemat (Mileage)
- ajokorttitiedot liikenteenvalvontaa varten (DLInfo).


Lisäksi sopijavaltiona Suomi saisi oikeuden käyttää uusia, suunnitteilla olevia palveluita (esimerkiksi verotietojen välittämisestä) sekä täyden äänivallan uusista palveluista, palveluiden kehittämisestä ja muutoksista päättävässä vuosikokouksessa.

EUCARIS-sopimus velvoittaa ensinnäkin antamaan sopimuksen mukaiset ajoneuvo- ja ajo-oikeustiedot sopimuskumppaneiden luettavaksi yhteisellä EUCARIS-ohjelmistolla. Jos ajoneuvoa pyritään rekisteröimään jäsenvaltiossa, tulee tarkastaa, onko ajoneuvo ollut rekisterissä aiemmin muussa jäsenvaltiossa. Jos ajoneuvo on ollut aiemmin rekisterissä, tulee rekisteröitävän ajoneuvon tietoja verrata lähtömaan rekisteriin. Kun ajokorttia myönnetään tai uusitaan, tulee tarkastaa, onko hakijalla voimassa olevaa ajokorttia ja voimassaolevan ajokortin tiedot tulee voida tarkastaa sopimusvaltioiden kesken. Jos sopimusvaltioon rekisteröidään toiseen sopimusvaltioon aiemmin rekisteröity ajoneuvo, tästä on välittömästi ilmoitettava lähtömaahan. Jos lähtömaan ajokorttia muutetaan tai se uusitaan, on tästä ilmoitettava välittömästi lähtömaahan.

EUCARIS-sopimus velvoittaa toiseksi siihen, että jos ajoneuvoon tai ajokorttiin liittyvissä tiedoissa on epäselvyyksiä, sopimusvaltion on selvitettävä tilanne ennen asiaan liittyvän hakemuksen hyväksymistä.

EUCARIS-sopimuksessa on kolmanneksi vastuunjakoon liittyviä määräyksiä. Vahingonkorvausvastuu on tiedon vastaanottavalla viranomaisella kansallisten lakien mukaisesti. Jos asiassa maksetaan korvausta, niin vastaanottajavaltiolla on regressioikeus lähettäjävaltioon. Lähettäjävaltio voi kuitenkin vapautua vastuusta näyttämällä, että ei ole vastuullinen vahinkoon.

EUCARIS-sopimukseen kuuluvat huhtikuussa 2018 Ruotsi, Viro, Alankomaat, Iso-Britannia, Saksa, Italia, Belgia, Kypros, Viro, Gibraltar, Unkari, Islanti, Latvia, Liettua, Luxemburg, Romania, Slovakia ja Slovenia. Myös joissain Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa on käytössä tiettyjä EUCARIS-palveluja.

Lisätietoja