Ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttaminen

LVM035:00/2020 Säädösvalmistelu

Euroopan komissio antoi 4.5.2020 direktiivin (EU) 2020/612 ajokorttidirektiivin 2006/126/EY muuttamisesta. Hankkeessa päivitetään ajokorteista annettu valtioneuvoston asetus direktiivin mukaiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM035:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.6.2020 – 1.11.2020

Asettamispäivä 4.6.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 714/2020

Tavoitteet ja tuotokset

Valtioneuvoston asetukseen tehdään kaksi muutosta:

1. Ajokorttilaissa säädetään rajoitetusta oikeudesta kuljettaa vain automaattivaihteista ajoneuvoa, jos kuljettajantutkinnon ajokoe tai käsittelykoe on suoritettu automaattivaihteisella ajoneuvolla. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään poikkeuksista tähän rajoitukseen. Säädöshankkeessa poikkeusta laajennettaisiin lisäämällä siihen direktiivissä mainitut ajoneuvoluokat. Poikkeus koskee tilanteita, joissa jo olemassa olevaa ajo-oikeutta laajennetaan ja aiempi ajokoe on suoritettu käsin käytettävällä vaihteistolla varustetulla ajoneuvolla. Laajennus ei koske tilannetta, jossa B-luokan ajokoe suoritetaan automaattivaihteisella ajoneuvolla.

2. Muutetaan A2-luokan tutkintoajoneuvojen vaatimuksia direktiivin mukaiseksi niin, että moottorin sylinteritilavuuden tulee olla vähintään 250cm3.

Tiivistelmä

Euroopan komissio antoi 4.5.2020 direktiivin (EU) 2020/612 ajokorttidirektiivin 2006/126/EY muuttamisesta. Hankkeessa päivitetään ajokorteista annettu valtioneuvoston asetus direktiivin mukaiseksi.

Lähtökohdat

Direktiivin muutokset edellyttävät kansallista täytäntöönpanoa, jonka määräaika on 1.11.2020.