Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

LVM036:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa laaditaan esitys sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta. EETS-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa täydennetään komission esittämän huomautuksen perusteella. Puutteellisesti implementoidut EETS-direktiivin artiklat sisällytetään kansalliseen lainsäädäntöön.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM036:00/2022

Asianumerot VN/27266/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 11.10.2022 – 30.6.2023

Asettamispäivä 15.11.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Esa Aaltonen, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 342 107
[email protected]

Yhteyshenkilö
Saara Reinimäki, Yksikön johtaja
puh. +358 295 342 087
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on täydentää sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/520 (EETS-direktiivi) kansallista täytäntöönpanoa.

Tiivistelmä

Hankkeessa laaditaan esitys sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta. EETS-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa täydennetään komission esittämän huomautuksen perusteella. Puutteellisesti implementoidut EETS-direktiivin artiklat sisällytetään kansalliseen lainsäädäntöön.

Lähtökohdat

EETS-direktiivi koskee pääasiassa sähköisten tietullijärjestelmien teknistä yhteentoimivuutta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävää vaihtamista. Se ei kuitenkaan velvoita sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottoon, eikä tietullijärjestelmä ole Suomessa käytössä.

EETS-direktiivi on pantu Suomessa kansallisesti täytäntöön sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetulla lailla (887/2021), joka on tullut voimaan 23.10.2021.

Komissio on 29.9.2022 antanut Suomelle virallisen huomautuksen EETS-direktiivin puutteellisesta kansallisesta täytäntöönpanosta.