Kansainvälisen merenkulun järjestön (IMO) auditointi 2024

LVM037:00/2022 Kehittäminen

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO suorittaa pakollisen maa-auditoinnin vuonna 2024 Suomessa. Auditoinnin kohteena on IMO:n sääntelyn toimeenpano kansallisessa lainsäädännössä sekä sääntelyn ja päätösten noudattaminen ja hallinto Suomessa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM037:00/2022

Asianumerot VN/27799/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 11.1.2023

Yhteyshenkilö
Anne Miettinen, Viestintäneuvos
puh. +358 295 342 394
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Arvioinnin tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus puolueettomaan analyysiin siitä, miten kansainvälistä merenkulun sääntelyä pannaan täytäntöön, hallinnoidaan ja seurataan kansallisella tasolla sekä miten sen noudattamisen valvonta ja rikkomuksista seuraavien sanktioiden määrääminen ja täytäntöönpano on jäsenvaltioissa järjestetty.

Tiivistelmä

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO suorittaa pakollisen maa-auditoinnin vuonna 2024 Suomessa. Auditoinnin kohteena on IMO:n sääntelyn toimeenpano kansallisessa lainsäädännössä sekä sääntelyn ja päätösten noudattaminen ja hallinto Suomessa.

Lähtökohdat

Kansainvälisen merenkulun lainsäädännön laaja-alaisuudesta ja täytäntöönpanon
kansallisesta organisoinnista johtuen IMO-auditointi kohdistuu Suomessa usean
ministeriön hallinnonalalle.