Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Laki maantielain muuttamisesta; hallituksen esityksen valmistelu

LVM038:00/2016 Säädösvalmistelu

Esityksellä toteutettaisiin maakuntalain 6 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettujen liikennettä ja tienpitoa koskevien tehtävien siirto valtiolta maakunnille. Maantielakiin lisättäisiin säännökset valtakunnallisesta ja maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Lisäksi tehtäisiin eräitä tienpitoa koskevia sisällöllisiä muutoksia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM038:00/2016

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Reformit

Kärkihankkeet Maakuntauudistus

Toimenpiteet Maakuntauudistus

Lainvalmistelu

HE laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  13/2018
  15/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  12.4.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 69/2018

Maantielakiin tehdään maakuntauudistuksesta johtuvia muutoksia. ELY-keskuksista siirtyy tehtäviä maakunnille, tienpidon erillisrahoitus säilyy ja valtio väyläverkoston omistajana. Lisätään uutta sääntelyä liikennejärjestelmäsuunnittelusta, ja lain nimike muutetaan laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Esitykseen sisällytetään kaikki liikennealan tehtäviä koskevat tehtävänsiirrot maakuntiin.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eeva Ovaska, hallitussihteeri
puh. 0295342354
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys liittyy maakuntauudistuksen toteuttamiseen liikennealalla. Toinen keskeinen kokonaisuus on uusi sääntely liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Tämän myöstä maantielain nimike ehdotetaan muutettavaksi laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Lisäksi uudistettaisiin maanteiden runkoverkon määrittelyä, yleisiä vaatimuksia, palvelutasoa, kunnossapitoa ja valvontaa koskevaa tienpidon laadunvarmistuksen kokonaisuutta.

Tiivistelmä

Esityksellä toteutettaisiin maakuntalain 6 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettujen liikennettä ja tienpitoa koskevien tehtävien siirto valtiolta maakunnille. Maantielakiin lisättäisiin säännökset valtakunnallisesta ja maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Lisäksi tehtäisiin eräitä tienpitoa koskevia sisällöllisiä muutoksia.

Lähtökohdat

Vuoden 2006 alussa voimaan tulleessa maantielaissa säädetään valtion ylläpitämistä maanteistä ja niiden pidosta. Maakuntauudistuksen vuoksi nykyisin maanteiden tienpitoviranomaisina toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), lakkaavat 1.1.2020 alkaen. ELY-keskusten liikennevastuualueen tehtävät ja henkilöstö siirtyvät pääasiassa maakuntiin.

Lisätietoja

Lisää aiheesta