Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

LVM038:00/2019 Säädösvalmistelu

Sopimus on kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista ja velvollisuuksista niiden harjoittaessa liikennettä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM038:00/2019

Asianumerot VN/8807/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.9.2019 – 1.5.2021

Asettamispäivä 23.9.2019

Lainvalmistelu

HE lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.8.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  4/2021
  3/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  21.1.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 11/2021

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy sopimuksen sekä ehdotetun lain sopimuksen voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on hyväksyä ja voimaansaattaa Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välinen lentoliikennesopimus. Tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy sopimuksen sekä ehdotetun lain sopimuksen voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tiivistelmä

Sopimus on kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista ja velvollisuuksista niiden harjoittaessa liikennettä.

Lähtökohdat

Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välinen lentoliikennesopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2019. Sopimusta ei sovelleta väliaikaisesti. Hanke on käynnistetty sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.