Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta

LVM039:00/2017 Säädösvalmistelu

Luotsauslaki ei tällä hetkellä mahdollista etäluotsausta, vaikka tämä nykyteknologian valossa on rajatusti mahdollista. Luotsauslakia esitetään muutettavaksi siten, että luotsauslaki mahdollistaisi etäluotsauksen. Lisäksi lakiin tehtäisiin muita tarpeellisia muutoksia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM039:00/2017

Asianumerot LVM/1170/03/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 23.6.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lainvalmistelu

HE laiksi luotsauslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  45/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  8.11.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 187/2018

Lakimuutoksella mahdollistetaan uusien luotsauspalveluiden kokeilut ml etäluotsaus.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Mira Karppanen, Ylitarkastaja
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lakimuutoksen tavoitteena on kansallisesti mahdollistaa luvanvarainen etäluotsaus. Laissa säädettäisiin esimerkiksi etäluotsausluvan myöntämisestä ja siihen otettavista ehdoista sekä etäluotsausta koskevien olennaisten tietojen luovuttamisesta. Lisäksi luotsauslakiin tehtäisiin muita tarvittavia muutoksia liittyen esimerkiksi ulkomaisten valtionalusten luotsinkäyttövelvollisuuteen, tilapäiseen luotsipaikkaan ja luotsausyhtiön velvollisuuteen varmistaa luotsiensa ohjauskirjojen voimassaolo.

Tiivistelmä

Luotsauslaki ei tällä hetkellä mahdollista etäluotsausta, vaikka tämä nykyteknologian valossa on rajatusti mahdollista. Luotsauslakia esitetään muutettavaksi siten, että luotsauslaki mahdollistaisi etäluotsauksen. Lisäksi lakiin tehtäisiin muita tarpeellisia muutoksia.

Lähtökohdat

Tällä hetkellä luotsauslaki ei mahdollista etäluotsausta eli luotsin toimimista muualla kuin aluksessa.

Lisätietoja

Lisää aiheesta