Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

LVM039:00/2019 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy sopimukset ja ehdotetun lain sopimusten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM039:00/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.9.2019 – 1.12.2020

Asettamispäivä 23.9.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 106/2019 Käsittelytiedot eduskunnassa

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on hyväksyä ja voimaansaattaa Suomessa Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välinen lentoliikennesopimus sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välinen lisäsopimus Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta. Tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy sopimukset sekä ehdotetun lain sopimusten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tiivistelmä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy sopimukset ja ehdotetun lain sopimusten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lähtökohdat

Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen lentoliikennesopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 2007. Sopimuksessa määrätään kolmansien maiden liittymisestä sopimukseen. Sopimuksen mukaisesti perustettu sekakomitea laati marraskuussa 2010 ehdotuksen Islannin ja Norjan liittymisestä sopimukseen. Liittymisestä on tehty Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välinen lentoliikennesopimus sekä erillinen lisäsopimus eräistä menettelyistä. Liittymissopimus ja lisäsopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2011. Kumpaakin sopimusta sovelletaan väliaikaisesti allekirjoituspäivämäärästä lähtien, kunnes sopimusten tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen. Hanke on käynnistetty sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.