Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi yleispalveluun käytettävästä internetyhteyspalvelusta ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista

LVM039:00/2021 Säädösvalmistelu

Asetuksella säädettäisiin yleispalveluun käytettävästä internetyhteyspalvelusta ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM039:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.6.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Inka Näkkäläjärvi, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 052
[email protected]

Tiivistelmä

Asetuksella säädettäisiin yleispalveluun käytettävästä internetyhteyspalvelusta ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista.

Lähtökohdat

Hallituksen tarkoituksena on nostaa yleispalvelulaajakaistan eli tarkoituksenmukaisen internetyhteyspalvelun yleispalvelunopeutta nykyisestä tasosta 2 megabittiä sekunnissa tasolle 5 megabittiä sekunnissa (HE 98/2020 vp). Vähimmäisnopeudesta on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (SVPL) 87 § 3 momentin nojalla. Samalla asetuksella on lisäksi tarkoitus säätää vammaisten henkilöiden erityistarpeista yleisten puhelinpalveluiden ja laajakaistan osalta SVPL:n 86 §:n 3 momentin nojalla.

Eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä annetun direktiivin (2018/1972/EU) eli teledirektiivin III osaston I osassa säädetään yleispalvelusta. Direktiivin yleispalvelusääntelyn tavoitteena on turvata kaikille EU-kansalaisille perustason puhelin- ja internetyhteyspalvelut, joita tarvitaan yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen. Direktiivin 84 artiklassa esitetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava riittävän laajakaistayhteyspalvelun ja ääniviestintäpalvelun saatavuus alueellaan. Niiden tulee olla käytössä kiinteässä sijaintipaikassa. Internetyhteyspalvelun tulee tukea direktiivin liitteessä V määriteltyjä palveluita, joihin kuuluvat muun muassa verkkopankki, hakukoneet, sähköinen asiointi ja peruslaatuiset videopuhelut. Jäsenvaltioiden tulee määritellä tähän tarkoitukseen riittävä yhteysnopeus, ottaen huomioon kansalliset olot sekä kuluttajien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus.