Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuesta

Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuesta

LVM040:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM040:00/2017

Asianumerot LVM1306/03/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 26.6.2017

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-