3,5 GHz:n taajuusalueen huutokauppa

3,5 GHz:n taajuusalueen huutokauppa

LVM040:00/2018 Kehittäminen

Huutokaupan tavoitteena on mahdollistaa seuraavan sukupolven mobiiliteknologia 5G:n käyttöönotto Suomessa. 5G –teknologia mahdollistaa muun muassa nykyistä vielä nopeammat langattomat yhteydet, pienemmän tiedonsiirron viiveen ja energiatehokkuuden. Sen käyttöönotto mahdollistaa uusia palveluita ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksia monilla eri sektoreilla kuten esimerkiksi liikenteessä ja teollisuudessa. Nopeat ja viiveettömät verkot voivat mahdollistaa keinoälyn, liikenteen automaation ja robotisaation kaltaisia innovaatiota ja massiivisen esineiden internetin teollisuudessa. 5G:llä voidaan toteuttaa erittäin lyhyttä viivettä vaativia ja reaaliaikaisia palveluja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM040:00/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 17.5.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

Toimenpiteet Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö

Yhteyshenkilö
Kaisa Laitinen, Viestintintäneuvos
puh. 029 534 2608
[email protected]

Yhteyshenkilö
Katariina Vuorela, Ylitarkastaja
[email protected]

Yhteyshenkilö
Sini Wirén, Viestintäneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

3,5 GHz:n taajuusalueen huutokauppa järjestettäisiin syksyllä 2018. Taajuusalue on seuraavan sukupolven mobiiliteknologia 5G:n rakentumisen kannalta keskeinen.

Huutokaupalla myönnettävien taajuuksien toimilupakausi alkaisi 1 päivänä tammikuuta 2019.

Lähtökohdat

Huutokaupan järjestäminen edellyttää muutosta radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (ns. taajuusasetus, 1246/2014). Asetusta tulisi muuttaa siten, että huutokaupattavat taajuudet ilmenevät asetuksesta tarkemmalla tasolla. Lisäksi asetusta ajantasaistettaisiin tekemällä siihen eräitä muita muutoksia.

Lisäksi huutokaupan järjestäminen edellyttää, että eräistä huutokaupan yksityiskohdista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella säädettäisiin huutokaupalla myönnettävien taajuuksien määrästä, yritystä kohden myönnettävien taajuuksien enimmäismäärästä, käytettävästä huutokauppamallista, taajuuksien lähtöhinnasta, huutokaupan osallistumismaksun määrästä ja toimilupamaksun maksuaikataulusta.

Samassa yhteydessä valmistellaan ilmoitus toimilupien julistamisesta haettavaksi. Hakuilmoituksesta ilmenee huutokaupattavien toimilupien ehdot.

Viestintävirasto valmistelee samanaikaisesti huutokauppamenettelyä tarkentavan määräyksen, teknisten radiolupien ehtoja sekä valmistautuu huutokaupan järjestämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee samanaikaisesti digitaalisen infrastruktuurin strategiaa.

Lisätietoja