Hallituksen esitys eduskunnalle yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta

LVM040:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM040:00/2021

Asianumerot VN/17873/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.7.2021 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 26.10.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  12/2022
  8/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  24.2.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 36/2022

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija
[email protected]

Yhteyshenkilö
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 138
[email protected]

Lisää aiheesta