Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta

LVM040:00/2022 Säädösvalmistelu

Asetuksen pykäläsisältö säilyisi 8 §:ää lukuun ottamatta ennallaan.

Muutoksen taloudelliset vaikutukset vähäiset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM040:00/2022

Asianumerot VN/31628/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 22.11.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotetaan muutettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1255/2021) 8 § ja liite, jota muutettu viimeksi asetuksella 841/2022.

Asetuksen 8 §:stä poistettaisiin lentokelpoisuuden valvontamaksun vapautusta koskeva 2 momentti.

Liitteeseen ehdotetaan säädösmuutoksista johtuvia suoritelisäyksiä ja –muutoksia. Lisäksi tehtäisiin yksittäisiä korjauksia sekä teknisiä päivityksiä.

Lähtökohdat

Lainsäädännön edellyttämät muutokset.

Lisätietoja