Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta

LVM042:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM042:00/2021

Asianumerot VN/17879/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.7.2021 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE Tunisian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 26.10.2021
  • Ei annettu istuntokaudella

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Tunisian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Helinä Teittinen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 017
[email protected]