Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan yhteistyöryhmän asettaminen

LVM043:00/2016 Toimielin

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut melunhallinnan yhteistyöryhmän edistämään Helsinki-Vantaan lentoaseman vaikutuspiirissä olevien toimijoiden yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM043:00/2016

Asianumerot LVM/1903/05/2016 , VN/7725/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.11.2016 – 15.12.2026

Asettamispäivä

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Janne Mänttäri, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 569
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Yhteistyöryhmän tehtävänä on välittää jäsentensä kesken tietoa eri viranomaisten ja muiden toimijoiden toimenpiteistä Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelun hallinnassa ja melun vähentämisessä sekä sovittaa eri viranomaisten toimenpiteitä yhteen ja seurata toimenpiteiden toteutusta. Yhteistyöryhmän avulla lentoaseman melunhallinnasta voidaan saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva.

Yhteistyöryhmän on tarkoitus tuoda Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallintaan asiantuntemusta ja tietoa, jota tarvitaan tasapainoisen lähestymistavan mukaisessa melunhallinnassa. Yhteistyöryhmän tulee tehdä vuosittain arvio siitä, miten lentoaseman meluntorjuntatavoitteen ennakoidaan tulevaisuudessa toteutuvan ja mitä toimenpiteitä eri viranomaiset ja muut toimijat ovat tehneet lentoliikenteen melun ja sen haittavaikutusten vähentämiseksi tasapainoisen lähestymistavan mukaisesti.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut melunhallinnan yhteistyöryhmän edistämään Helsinki-Vantaan lentoaseman vaikutuspiirissä olevien toimijoiden yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Lähtökohdat

Yhteistyöryhmän tarkoitus on ilmailulain (864/2014) 129 §:n 3 momentin mukaisesti edistää Helsinki-Vantaan lentoaseman vaikutuspiirissä olevien toimijoiden yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Tasapainoisesta lähestymistavasta lentoaseman melunhallinnassa annetun
valtioneuvoston asetuksen (401/2016) 2 §:n 1 momentin mukaan liikenne- ja
viestintäministeriö vastaa yhteistyöryhmän asettamisesta.