Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) kongressin kansallinen valmisteluryhmä

LVM044:00/2020 Toimielin

Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) kongressin kansallinen valmisteluryhmä

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM044:00/2020

Asianumerot VN/15588/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 26.6.2020 – 27.8.2021

Asettamispäivä 26.6.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Sini Wirén, Yksikön johtaja
puh. +358 295 342 532
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistautua UPU:n kongressiin ja valmistella Suomen neuvottelukannat.

Kansallisen valmistelutyöryhmän tehtävänä on kartoittaa suomalaisten toimijoiden suhtautuminen kongressissa käsiteltäviin asioihin, seurata UPU:ssa ja sen toimielimissä tehtävää valmistelutyötä, laatia Suomen ehdotetut kannat neuvotteluihin, suunnitella yleiskokouksen valmisteluihin liittyvässä tiedottamisessa sekä tehdä ehdotus Suomen yleiskokoukseen osallistuvan valtuuskunnan kokoonpanosta.

Työryhmässä käsitellään kongressin valmistautumiseen liittyviä kansainvälisen postiliikenteen kysymyksiä ja ehdokasvalintoja UPU:n toimielimiin. Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan. Liikenne- ja viestintäministeriö päättää Suomen neuvottelukannoista työryhmää kuultuaan.

Tiivistelmä

Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) kongressin kansallinen valmisteluryhmä

Lähtökohdat

UPU:n 27. kongressi oli tarkoitus järjestää elokuussa 2020 Norsunluurannikolla. COVID-19 viruksen leviämisestä johtuen kongressia on jouduttu siirtämään. UPU:n hallinnollinen elin International Bureau ilmoittaa kongressin uudet päivämäärät, kun kongressi voidaan järjestää turvallisesti.

Kongressi järjestetään joka neljäs vuosi ja se toimii UPU:n ylimpänä päätöksentekoelimenä. Kongressissa käsitellään ja hyväksytään liiton sopimukset, päätetään talous- ja budjettiasiat, valitaan liiton pääjohtaja ja varapääjohtaja sekä valitaan jäsenet toimeenpaneviin neuvostoihin (Council of Administration & Postal Operations Council). On hyvä huomioida, että Maailman postiliitossa EU ei ole yhtenäinen jäsen, vaan kaikki EU-maat äänestävät kongressissa itsenäisesti parhaakseen katsomallaan tavalla.

Lisätietoja