Hallituksen esitys laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

LVM047:00/2020 Säädösvalmistelu

Lakiin esitetään lisättäväksi kaasukäyttöisen raskaan kuorma-auton hankintatukea koskevat säännökset. Tukea myönnettäisiin uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton ostoa tai leasingia varten. Tuen suuruus porrastetaan hankintahinnan mukaan. Lisäksi tehdään teknisiä muutoksia, kuten kumotaan romutuspalkkiota koskevat pykälät ja muutetaan lain nimi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM047:00/2020

Asianumerot VN/18408/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.8.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 19.8.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisestatuesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 20.8.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  41/2020
  43/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  22.10.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 154/2020

Lakiin 917/2017 sisällytettäisiin kaasukäyttöisen raskaan kaluston hankintatukea koskevat säännökset. Tukea myönnettäisiin uuden kaasukäyttöisen (CNG tai LNG) raskaan kaluston ostoa tai leasingia varten. Tuki voitaisiin myöntää yksityiselle henkilölle tai yrityksellä. Tuen suuruus porrastetaan hankintahinnan mukaan. Tukea myönnettäisiin lain voimaantulosta vuoden 2021 loppuun saakka tai niin kauan kuin määrärahoja on käytettävissä. Tuen myöntämisestä ja valvonnasta vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto. Lisäksi lakiin tehtäisiin teknisiä muutoksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Edistää liikenteen käyttövoimien asteittaista vähäpäästöistymistä sekä kansallisen biokaasuohjelman tavoitteiden toteutumista.

Tiivistelmä

Lakiin esitetään lisättäväksi kaasukäyttöisen raskaan kuorma-auton hankintatukea koskevat säännökset. Tukea myönnettäisiin uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton ostoa tai leasingia varten. Tuen suuruus porrastetaan hankintahinnan mukaan. Lisäksi tehdään teknisiä muutoksia, kuten kumotaan romutuspalkkiota koskevat pykälät ja muutetaan lain nimi.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti on laadittu kansallinen biokaasuohjelma, jolla otetaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehitetään Suomen elinvoimaisuutta ja edistetään ilmastotavoitteisiin pääsyä. Biokaasuohjelmassa tunnistetaan kaasun merkitys erityisesti raskaan kaluston päästövähennysten aikaansaamisessa. Biokaasuohjelman toteuttamiseksi kohdistetaan 1 milj. euroa rahoitusta kaasukäyttöisen raskaan kaluston hankintatukea varten. Hallituksen esityksen myötä säädetään tuen saamisen edellytykset.