Jinfra2

Jakeluinfradirektiivin seurantatyöryhmä

LVM048:00/2019 Kehittäminen

EU:n jakeluinfradirektiivin (2014/94/EU) mukaan kunkin jäsenvaltion tulee kerran kolmessa vuodessa toimittaa komissiolle seurantaraportti kansallisen jakeluinfrasuunnitelmansa toimeenpanosta. Ensimmäinen seurantaraportti tulee toimittaa komissiolle viimeistään 18. päivänä marraskuuta 2019. Työryhmän tehtävänä on valmistella tämä seurantaraportti.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM048:00/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.4.2019 – 31.12.2019

Asettamispäivä 24.4.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Seurantaraportti valmistuu loka-marraskuussa ja toimitetaan komissiolle viimeistään 18.11.2019. Työryhmän tulee seurannan antaman tiedon pohjalta arvioida myös kansallisessa suunnitelmassa vuonna 2016 asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä sekä tarpeen vaatiessa tehdä ehdotus suunnitelman päivittämisestä. Tämä osa työstä valmistuu viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Tiivistelmä

EU:n jakeluinfradirektiivin (2014/94/EU) mukaan kunkin jäsenvaltion tulee kerran kolmessa vuodessa toimittaa komissiolle seurantaraportti kansallisen jakeluinfrasuunnitelmansa toimeenpanosta. Ensimmäinen seurantaraportti tulee toimittaa komissiolle viimeistään 18. päivänä marraskuuta 2019. Työryhmän tehtävänä on valmistella tämä seurantaraportti.

Lähtökohdat

EU:n direktiivi 2014/94/EU liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (ns. jakeluinfradirektiivi) tuli voimaan lokakuussa 2014. Direktiivi asetti jäsenmaille velvoitteen laatia marraskuuhun 2016 mennessä kansallinen toimintakehys liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi ja asiaan liittyvän infrastruktuurin käyttöönottamiseksi. Kansallisissa toimintakehyksissä tuli esittää jakelun järjestämistä koskevat tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Suomi sai suunnitelmansa valmiiksi marraskuussa 2016 ja se toimitettiin komissiolle vuoden 2017 alussa. Kunkin jäsenvaltion tulee kerran kolmessa vuodessa toimittaa komissiolle seurantaraportti kansallisen jakeluinfrasuunnitelmansa toimeenpanosta. Ensimmäinen seurantaraportti tulee toimittaa komissiolle viimeistään 18. päivänä marraskuuta 2019.