Sähköisten ensitunnistamistietojen välittämisen hintasääntelyn jatkaminen

LVM051:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on edistää sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä ja kilpailuedellytyksiä. Tarkoituksena on jatkaa tällä hetkellä määräaikaisesti 31.3.2021 asti voimassaolevan ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM051:00/2020

Asianumerot VN/19472/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.8.2020 – 1.4.2021

Asettamispäivä 27.8.2020

Lainvalmistelu

HE laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 17/2021

Tarkoituksena on jatkaa tällä hetkellä määräaikaisesti 31.3.2021 asti voimassaolevan ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöLaura Kolinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Laura Kolinen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 023
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on edistää sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä ja kilpailuedellytyksiä. Ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyn jatkamisella edistettäisiin toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä ja mahdollisuutta erilaisten välineiden käyttöönottoon vahvassa sähköisessä tunnistamisessa. Liikenne-ja viestintävirastolle ehdotetaan lisäksi uutta markkinatiedon keräämistä koskevaa tehtävää sääntelyn vaikuttavuuden seuraamiseksi sekä sen kehittämisen ja valvonnan tueksi. Myös lain henkilötietojen käsittelyä koskeviin säännöksiin ehdotetaan pääosin lakiteknisiä muutoksia sääntelyn ajantasaistamiseksi.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on edistää sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä ja kilpailuedellytyksiä. Tarkoituksena on jatkaa tällä hetkellä määräaikaisesti 31.3.2021 asti voimassaolevan ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyä.

Lähtökohdat

Tunnistuslakia muutettiin viimeksi keväällä 2019, jolloin säädettiin muun muassa ensitunnistamisen ketjuttamista koskeva kahden vuoden määräaikainen enimmäishintasääntely. Sääntely on voimassa 31.3.2021 asti. Nykyinen enimmäishintasääntely on vauhdittanut markkinoiden kehittymistä, mutta kehitys on vielä kesken.