Säädöshanke väylämaksulain muuttamiseksi 2021

LVM052:00/2019 Säädösvalmistelu

Säädöshanke väylämaksulain 1122/2005 muuttamiseksi. Väylämaksu on puolitettu vuodesta 2015 alkaen ja puolitus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Covid-19-tartuntatautiepidemian aiheuttama taloustaantuma puoltaa väylämaksupuolituksen jatkamista vuodelle 2021 kauppamerenkulun kustannusten alentamiseksi ja elinkeinoelämän hyväksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM052:00/2019

Asianumerot VN/13847/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.4.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 28.4.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  39/2020
  41/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  5.10.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 142/2020

Hallitusohjelman mukaisesti säilytetään meriliikenteen nykyinen väylämaksujärjestelmä, jonka avulla varmistetaan säännöllinen ympäri vuoden tapahtuva merenkulku Suomeen ja Suomesta. Väylämaksun suuruus on puolitettu vuosina 2015-2020.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hallitusohjelman mukaan nykyinen väylämaksujärjestelmä säilyy. Sen avulla varmistetaan säännöllinen ympäri vuoden tapahtuva merenkulku Suomeen ja Suomesta. Pääministeri Marinin hallitus on toteuttanut toimenpiteitä yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi ja elinkeinoelämän ja kansalaisten ahdingon helpottamiseksi COVID-19-tartuntatautiepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Osana näitä toimenpiteitä valmistellaan lakiesitys puolitetun väylämaksun kantamisen jatkamisesta vuodelle 2021.

Tiivistelmä

Säädöshanke väylämaksulain 1122/2005 muuttamiseksi. Väylämaksu on puolitettu vuodesta 2015 alkaen ja puolitus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Covid-19-tartuntatautiepidemian aiheuttama taloustaantuma puoltaa väylämaksupuolituksen jatkamista vuodelle 2021 kauppamerenkulun kustannusten alentamiseksi ja elinkeinoelämän hyväksi.

Lähtökohdat

Väylämaksu on ollut puolitettuna vuodesta 2015 lähtien. Jatketun puolituksen määräaika päättyy 31.12.2020. Ilman toimenpiteitä väylämaksun suuruus palaa puolitusta edeltäneelle tasolle 1.1.2021.