Hallituksen esitys tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta annetun direktiivin täytäntöön panemiseksi

LVM053:00/2019 Säädösvalmistelu

Valmistellaan tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta annetun direktiivin täytäntöön panemiseksi tarpeelliset muutokset liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM053:00/2019

Asianumerot VN/14172/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.6.2020 – 31.12.2021

Asettamispäivä 4.6.2020

Lainvalmistelu

HE laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta (sis. tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta annetun direktiivin täytäntöönpanon )
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  36/2021
  38/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  23.9.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 141/2021

Direktiivi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta. Kansallinen täytäntöönpano vaatii muutoksia liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Keskeiset muutokset ovat soveltamisalan laajeneminen, uuden verkon laajuisen tieturvallisuusarvioinnin käyttöönotto ja sitä koskeva raportointi, suojatomien tienkäyttäjien huomiointi ja sääntely liikennemerkkien ja tiemerkintöjen luettavuuden ja havaittavuuden varmistamisesta. Lisäksi tehtäisiin EU:n YVA-rikkomusmenettelyssä esille tulleet tarkennukset maantie- ja ratalakiin sekä muita teknisiä muutoksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöSusan Hindström, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Susan Hindström, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 104
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on implementoida tieturvallisuusdirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tehdä muut tarpeelliset muutokset lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Tiivistelmä

Valmistellaan tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta annetun direktiivin täytäntöön panemiseksi tarpeelliset muutokset liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin.

Lähtökohdat

Uusi tieturvallisuusdirektiivi tuli voimaan 16.12.2019. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17.12.2021.