Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain muuttamisesta

Eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän julkisesti säänneltyyn palveluun (PRS) liittyvän kansallisen lainsäädännön uudistaminen

LVM056:00/2021 Säädösvalmistelu

Muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 32 a lukua, joka koskee julkisesti säänneltyä satelliittipalvelua. Lisäksi täsmennetään PRS-palvelun tarjoajien sekä PRS-palvelun vastuuviranomaisen Traficomin roolia, tehtäviä, vastuita ja velvollisuuksia. Lait on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2023.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM056:00/2021

Asianumerot VN/7677/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 14.9.2021 – 1.1.2023

Asettamispäivä 14.9.2021

Lainvalmistelu

HE laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (PRS)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 154/2022

Muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 32 a lukua, joka koskee julkisesti säänneltyä satelliittipalvelua. Lisäksi täsmennetään PRS-palvelun tarjoajien sekä PRS-palvelun vastuuviranomaisen Traficomin roolia, tehtäviä, vastuita ja velvollisuuksia. Lait on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2023.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tehdä vaadittavat lainsäädäntömuutokset, jotta PRS-palvelu voidaan ottaa kansallisesti käyttöön vuonna 2024. Tavoitteena on valmistella hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain muuttamisesta.

Tiivistelmä

Muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 32 a lukua, joka koskee julkisesti säänneltyä satelliittipalvelua. Lisäksi täsmennetään PRS-palvelun tarjoajien sekä PRS-palvelun vastuuviranomaisen Traficomin roolia, tehtäviä, vastuita ja velvollisuuksia. Lait on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2023.

Lähtökohdat

EU:n omistaman Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän julkisesti säännelty satelliittipalvelu eli PRS-palvelu tuottaa julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille sekä yhteiskunnan kriittisille infrastruktuuritoimijoille häiriötä, häirintää ja harhautusta kestävän, luotettavan signaalin, millä varmistetaan yhteiskunnan elintärkeiden, aika- ja paikkatiedosta riippuvien toimintojen häiriötön jatkuminen kaikissa olosuhteissa, myös kriisitilanteissa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on LVM:n esityksestä marraskuussa 2020 linjannut, että Suomi ottaa PRS-palvelun kansallisesti käyttöönsä vuoden 2024 aikana. Palvelun käyttöönotto edellyttää PRS-lainsäädännön täsmentämistä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.