Ahvenanmaan 700 MHz:n taajuusalueen verkkotoimiluvat

LVM058:00/2021 Säädösvalmistelu

Verkkotoimiluvat niin sanotulla 700 MHz taajuusalueella Ahvenanmaan maakunnassa olivat haettavana vuoden 2022 alkupuolella. Hakuprosessi kuitenkin raukesi lokakuussa 2022, kun toimiluville ei saatu maakunnan hallituksen suostumusta. Hakuprosessi aloitetaan uudelleen eduskuntavaalien jälkeen loppukeväästä 2023, kun uusi hallitus on aloittanut.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM058:00/2021

Asianumerot VN/20761/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.9.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Sofia Lindbäck, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 165
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Myönnettävien verkkotoimilupien tavoitteena on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 1 §:n mukaisesti muun muassa edistää sähköisten viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä turvata radiotaajuuksien tehokas käyttö. Tavoitteena on myös edistää seuraavan sukupolven 5G-verkkojen rakentamista Ahvenanmaan maakunnassa ja parantaa nopeiden langattomien laajakaistayhteyksien laatua ja kapasiteettia sekä mahdollistaa uusien digitaalisten palvelujen käyttöönottoa.

Tiivistelmä

Verkkotoimiluvat niin sanotulla 700 MHz taajuusalueella Ahvenanmaan maakunnassa olivat haettavana vuoden 2022 alkupuolella. Hakuprosessi kuitenkin raukesi lokakuussa 2022, kun toimiluville ei saatu maakunnan hallituksen suostumusta. Hakuprosessi aloitetaan uudelleen eduskuntavaalien jälkeen loppukeväästä 2023, kun uusi hallitus on aloittanut.