Merenkulun väylämaksujen uudistamista valmisteleva työryhmä

LVM059:00/2017 Kehittäminen

Työryhmän tavoitteena on laatia selvitys siitä, onko väylämaksulainsäädäntöä tarpeen uudistaa ja miten mahdollinen uudistaminen tulisi tehdä. Selvityksen perusteella väylämaksujärjestelmän kokonaisuudistuksesta voidaan tehdä päätöksiä siten, että mahdollinen uusi järjestelmä voisi tulla voimaan heti vuoden 2019 alusta lähtien.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM059:00/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.11.2017 – 31.3.2018

Asettamispäivä 1.11.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tavoitteena on laatia selvitys siitä, onko väylämaksulainsäädäntöä tarpeen uudistaa ja miten mahdollinen uudistaminen tulisi tehdä.

Työryhmän tehtävänä on tarkastella merenkulun väylämaksujärjestelmää kokonaisuutena ja
- arvioida väylämaksujärjestelmän rakenteellisten uudistusten tarve
- selvittää väylämaksujärjestelmän erilaisia kehittämisvaihtoehtoja
- tehdä esitys väylämaksujärjestelmän mahdollisesta uudistamisesta
- päivittää seurantaselvitys väylämaksun alentamisen vaikutuksista

Tiivistelmä

Työryhmän tavoitteena on laatia selvitys siitä, onko väylämaksulainsäädäntöä tarpeen uudistaa ja miten mahdollinen uudistaminen tulisi tehdä. Selvityksen perusteella väylämaksujärjestelmän kokonaisuudistuksesta voidaan tehdä päätöksiä siten, että mahdollinen uusi järjestelmä voisi tulla voimaan heti vuoden 2019 alusta lähtien.

Lähtökohdat

Väylämaksulakia sovelletaan Suomen aluevesillä kauppamerenkulkua harjoittaviin aluksiin. Väylämaksu suoritetaan, kun alus saapuu ulkomailta Suomen aluevesille tai suomalaisesta satamasta suomalaiseen satamaan. Väylämaksu on valtion perimää veroa, joka on mitoitettu niin, että tulot kattavat julkisten kulkuväylien ja turvalaitteiden rakentamisen, ylläpidon ja hoidon.

Väylämaksulakia muutettiin vuoden 2015 alusta siten, että väylämaksut puolitettiin vuosiksi 2015–2017. Hallituksen strategisessa ohjelmassa todettiin, että teollisuuden kilpailukykyä turvataan jatkamalla alennettujen väylämaksujen voimassaoloa vielä vuoden 2018 ajan. Eduskunta on hyväksynyt tästä annetun hallituksen esityksen 17.10.2017 (EV95/2017 vp - HE 119/2017 vp).

Väylämaksun alentamisen tavoitteena oli keventää elinkeinoelämän, erityisesti teollisuuden, kustannusrasitetta osana ns. rikkidirektiivin kustannusvaikutusten kompensointia. Samassa yhteydessä väylämaksujärjestelmään tehtiin pieniä rakenteellisia muutoksia, kuten jäänmurtopalveluiden vapauttaminen väylämaksusta sekä alusten aluskäyntikohtaisen enimmäismaksun puolittaminen.

Väylämaksujärjestelmän jatkokehittämisen osalta todettiin, että liikenne- ja viestintäministeriö selvittää vuosien 2015–2017 aikana kokemukset väylämaksun alentamisesta sekä arvioi rakenteellisten uudistusten tarpeen sekä muutosten toteuttamisen edellyttämän aikataulun. Näiden selvitysten perusteella väylämaksujärjestelmän kokonaisuudistuksesta voidaan tehdä päätöksiä siten, että mahdollinen uusi järjestelmä voisi tulla voimaan heti vuoden 2019 alusta lähtien.