Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM060:00/2021 Säädösvalmistelu

Muutetaan valtioneuvoston asetusta ilmailulta rajoitetuista alueista (2014/930) sekä sen liitteitä 1-3 vastaamaan ehdotettuja muutoksia ilmailulta rajoitettuihin alueisiin. Päivitykset koskevat kieltoalueiden, erään rajoitusalueen sekä tilapäisten erillisvarausalueiden koordinaatteja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM060:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 26.10.2021 – 30.4.2022

Asettamispäivä 26.10.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Krista Widerholm, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 140
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

VNA päivitetään vastaamaan ehdotettuja muutoksia ilmailulta rajoitettuihin alueisiin. Päivitykset koskevat kieltoalueiden, erään rajoitusalueen sekä tilapäisten erillisvarausalueiden koordinaatteja. Muutoksilla voidaan tehostaa ilmatilankäyttöä ja vastata paremmin Puolustusvoimien ilmatilankäytön tarpeisiin sekä optimoida Loviisan ja Hankikivenniemen ydinvoimalaitoksen turvallisuus huomioiden erityisesti siviili-ilmailun tarpeet alueella.

Lisäksi samalla kumotaan vuonna 1995 annettu Ilmailulaitoksen päätös melunvaimennusalueista.

Tiivistelmä

Muutetaan valtioneuvoston asetusta ilmailulta rajoitetuista alueista (2014/930) sekä sen liitteitä 1-3 vastaamaan ehdotettuja muutoksia ilmailulta rajoitettuihin alueisiin. Päivitykset koskevat kieltoalueiden, erään rajoitusalueen sekä tilapäisten erillisvarausalueiden koordinaatteja.

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintäviraston johdolla ja ilmatilan hallintayksikön toteuttamana käydään vuosittain läpi muutostarpeita ilmailulain 11 §:n nojalla asetettuihin ilmailulta rajoitettuihin alueisiin sekä 11 c §:n nojalla asetettuihin vaara-alueisiin. Muutosten valmisteluprosessissa kuullaan ilmailualan toimijoita. Uudet ilmatilarajoitukset julkaistaan keväällä ja ne tulevat voimaan yleensä huhtikuussa, kuten tänäkin vuonna. Muutokset julkaistaan ilmatilan hallintaa ohjaavassa käsikirjassa ja ilmailutiedotusjärjestelmässä (AIP). Muutosten yhteydessä päivitetään valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista sekä Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaara-alueista (OPS-M1-28).

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n suosituksena on, että suuret muutokset ilmatilarakenteisiin tulee julkaista siten, että ne ovat seuraavan käyttäjän saatavilla vähintään 56 päivää ennen voimaantuloa (ICAO Annex 15). Ilmailutiedotuksen julkaisut noudattavat AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control)- sykliä. Koska AIRAC-voimaantulopäivä on keväällä 2022 huhtikuun 21. päivä, on AIRAC-julkaisupäivä 24. helmikuuta 2022.

Jatkossa tämä julkaisuajankohta on sitova EU-lainsäädännön myötä. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/469 asetusten (EU) N:o 923/2012, (EU) N:o 139/2014 ja (EU) 2017/373 muuttamisesta ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalveluja, ilmatilan rakenteiden suunnittelua ja tietojen laatua ja kiitotieturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta mukaan 27.1.2022 alkaen tästä suosituksesta tulee velvoittava. Valtioneuvoston asetus on saatava voimaan hyvissä ajoin, jotta tieto tehtävistä muutoksista on ilmaliikennepalveluntarjoaja Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n käytettävissä riittävän ajoissa oikea-aikaisen ilmailutiedotuspalvelun takaamiseksi.

Lisäksi samalla kumotaan vuonna 1995 annettu Ilmailulaitoksen päätös melunvaimennusalueista.