Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM062:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM062:00/2017

Asianumerot LVM/2204/03/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-