IMOn meriturvallisuuskomitean 102. istunnon Suomen kannat ja valtuuskunta

LVM062:00/2021 Kehittäminen

IMOn meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 102 istunnossaan päätöslauselman, joka tulee saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. Päätöslauselmalla saatetaan voimaan muutoksia vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (International Maritime Dangerous Goods, IMDG).

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM062:00/2021

Asianumerot VN/22453/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.9.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 21.9.2021

Yhteyshenkilö
Katja Viertävä, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 612
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytyt, kansainväliseen yleissopimukseen liittyvät muutokset.

Päätöslauselmalla tehdään pääosin teknisiä muutoksia vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön. IMDG-säännöstön tekstiä on päivitetty sekä lisätty neljä uutta nimikettä vaarallisten aineiden listaan. Lisäksi sääntelyä on täsmennetty oikealle tasolle ja mm. alaviitteisiin on tehty muutoksia. Toimijoihin eniten vaikuttavat muutokset ovat kuljetusvaatimuksiin, pakkaamiseen, merkintöihin, lastaamiseen ja ahtaamiseen liittyvät päivitykset.

Tiivistelmä

IMOn meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 102 istunnossaan päätöslauselman, joka tulee saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. Päätöslauselmalla saatetaan voimaan muutoksia vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (International Maritime Dangerous Goods, IMDG).