Valtioneuvoston asetus huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman verkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta

LVM064:00/2020 Säädösvalmistelu

Asetuksessa säädettäisiin niistä tiedoista, joita huomattavan markkinavoiman yrityksen tulisi sisällyttää ilmoitukseensa sen poistaessa käytöstä tai korvatessaan aiempaa verkkoaan. Säädöshanke liittyy hallituksen esityksessä HE 98/2020 vp esitettyyn lakimuutokseen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM064:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.10.2020 –

Asettamispäivä 12.10.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Aino Koskinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 224
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Asetuksessa säädettäisiin niistä tiedoista, joita huomattavan markkinavoiman yrityksen tulisi sisällyttää ilmoitukseensa sen poistaessa käytöstä tai korvatessaan aiempaa verkkoaan. Tiedot liittyisivät esimerkiksi käytöstä poistettavan tai korvattavan verkon ominaisuuksiin, suunniteltuun korvaamis- tai poistamisajankohtaan sekä vaihtoehtoisten tai korvaavien yhteyksien saatavuuteen ja ominaisuuksiin.

Tiivistelmä

Asetuksessa säädettäisiin niistä tiedoista, joita huomattavan markkinavoiman yrityksen tulisi sisällyttää ilmoitukseensa sen poistaessa käytöstä tai korvatessaan aiempaa verkkoaan. Säädöshanke liittyy hallituksen esityksessä HE 98/2020 vp esitettyyn lakimuutokseen.

Lähtökohdat

Asetus liittyy hallituksen esitykseen (HE 98/2020 vp).

Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen 21.1.2021 ja se tuli voimaan 25.1.2021.