Liikenne- ja viestintäministeriön asetukset Liikenne- ja viestintäviraston maksullisista suoritteista

LVM065:00/2021 Säädösvalmistelu

Esitetään annettaviksi liikenne- ja viestintäministeriön asetukset Liikenne- ja viestintäviraston maksullisista suoritteista

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM065:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 29.9.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Esitetään annettaviksi liikenne- ja viestintäministeriön asetukset Liikenne- ja viestintäviraston maksullisista suoritteista

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista (1452/2019) voimassaolo päättyy 31.12.2021. Asetuksen liite on muutettu asetuksilla 472/2020, 974/2020 ja voimassa oleva liite 509/2021. Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista (1453/2019, muutettu 973/2020) voimassaolo päättyy 31.12.2021. Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1454/2019, muutettu 975/2020) voimassaolo päättyy 31.12.2021. Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi.

Lisätietoja