Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM071:00/2020 Säädösvalmistelu

Ehdotetulla muutoksella säädettäisiin hakemuksen ja sen liitteiden vaatimuksista, kun haetaan merilain 1 lukuun ehdotettavan uuden 1 b §:n nojalla aluksen hyväksymistä suomalaiseksi ja aluksen rekisteröintiä Suomen tai Ahvenanmaan rekisteriin ilman, että se poistetaan toisen valtion alusrekisteristä (ns. kaksoisrekisteröinti).

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM071:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.3.2020 – 23.6.2021

Asettamispäivä 25.3.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 580/2021

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotetulla muutoksella on tarkoitus säätää selkeistä hakemusta ja sen liitteitä koskevista vaatimuksista sekä hakijan velvollisuudesta Liikenne- ja viestintäviraston pyynnöstä toimittaa myös muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

Tiivistelmä

Ehdotetulla muutoksella säädettäisiin hakemuksen ja sen liitteiden vaatimuksista, kun haetaan merilain 1 lukuun ehdotettavan uuden 1 b §:n nojalla aluksen hyväksymistä suomalaiseksi ja aluksen rekisteröintiä Suomen tai Ahvenanmaan rekisteriin ilman, että se poistetaan toisen valtion alusrekisteristä (ns. kaksoisrekisteröinti).

Lähtökohdat

Merilakiin (674/1994) ehdotettavat kaksoisrekisteröintiä koskevat muutokset vaativat muutoksia myös valtioneuvoston asetukseen hakemusta ja sen liitteitä koskevien vaatimuksien osalta.

Lisätietoja