Esteettömyystoimia täytäntöönpaneva työryhmä

LVM073:00/2021 Toimielin

Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2021 – 2032 esteettömyystoimet

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM073:00/2021

Asianumerot VN/26048/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.11.2021 – 31.10.2023

Asettamispäivä 16.11.2021

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Mikael Åkermarck, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 396
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Nyt perustetun uuden työryhmän päätehtävänä on valmistella ja panna toimeen valtakunnallisen liikennejärjes-telmäsuunnitelman matkaketjujen esteettömyyttä koskevat toimet.

Työryhmän tehtävänä on myös seurata ja soveltuvin osin ottaa osaa liikennejärjestelmäsuunnitelman kaukoliikenteen palvelutasoa koskevan toimenpidekokonaisuuden täytäntöönpanoon/valmisteluun. Lisäksi työryhmä voi tarvittavassa määrin seurata muiden sellaisten toimenpidekokonaisuuksien ja LVM:n hallinnonalan hankkeiden täytäntöönpanoa, joilla on merkitystä esteettömyyden edistämiseksi.

Työryhmän on tehtävässään kuultava liikenteen eri alojen toimijoita ja asiakkaiden edustajia. Kuulemisia voidaan järjestää kokouksissa, erillisissä kuulemistilaisuuksissa sekä sähköisiä alustoja käyttäen.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2021 – 2032 esteettömyystoimet