lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttaminen

HE eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

LVM081:00/2018 Säädösvalmistelu

Lentoliikenteen päästökauppalakiin täydennetään vuoden 2020 loppuun saakka voimassa olevat päästökaupan säännöt ja päästökaupan soveltamisalan rajauksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2023 loppuun saakka. Lisäksi lentoliikenteen päästökauppalakiin sisällytetään EU-asetuksessa sovitut määräykset koskien vuonna 2021 alkavaa päästökauppakautta (mm. pää

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM081:00/2018

Asianumerot LVM/1521/03/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 31.8.2018 – 30.6.2019

Asettamispäivä 31.8.2018

Lainvalmistelu

HE laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 29.11.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  48/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  29.11.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 252/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lentoliikenteen päästökaupasta annettua lakia (34/2010)sen yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Muutoksilla vahvistetaan lentoliikenteen päästökaupan säännöt käynnissä olevalle päästökauppakaudelle.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

YhteyshenkilöJanne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Säädöshankkeen tarkoituksena on saattaa lentoliikenteen päästökaupasta annettu laki (34/2010) ja sen nojalla annetut LVM:n asetukset yhdenmukaiseksi päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) muutosten kanssa.

Tiivistelmä

Lentoliikenteen päästökauppalakiin täydennetään vuoden 2020 loppuun saakka voimassa olevat päästökaupan säännöt ja päästökaupan soveltamisalan rajauksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2023 loppuun saakka. Lisäksi lentoliikenteen päästökauppalakiin sisällytetään EU-asetuksessa sovitut määräykset koskien vuonna 2021 alkavaa päästökauppakautta (mm. pää

Lähtökohdat

Joulukuussa 2017 hyväksyttiin asetus (EU) 2017/2392 päästökauppadirektiivin muuttamisesta. Asetuksella sovittiin lentoliikenteen päästökaupan (ETS) säännöt vuosille 2017-2020 ja osin vuoteen 2030 saakka. Nämä muutokset on tarkoitus saattaa kansalliseen lainsäädäntöön.

Lisää aiheesta