Tie- ja rautatiealueiden toissijainen käyttö; hallituksen esityksen valmistelu

LVM082:00/2018 Säädösvalmistelu

Arvioidaan muutostarpeet ja valmistellaan hallituksen esitys tarpeellisista lainmuutoksista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM082:00/2018

Asianumerot LVM/2365/03/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 26.11.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lainvalmistelu

HE liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
  • Ei annettu istuntokaudella

Tavoitteena on arvioida ja valmistella tarpeelliset säädösmuutokset tie- ja rautatiealueiden ja niihin liittyvien suoja- ja näkemäalueiden käyttämisestä muihin kuin tie- ja rautatietarkoituksiin. Tavoitteena on oikeudellisesti ja käytännöllisesti selkeät ja riittävän joustavat menettelyt. Tavoitteena on eri infraverkkojen rakentamisen toimiva yhteensovittaminen, vastuiden selkeyttäminen ja hallinnollisen taakan keventäminen.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
puh. 0295 34 2354
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on arvioida ja valmistella tarpeelliset säädösmuutokset tie- ja rautatiealueiden ja niihin liittyvien suoja- ja näkemäalueiden käyttämisestä muihin kuin tie- ja rautatietarkoituksiin.

Tavoitteena on oikeudellisesti ja käytännöllisesti selkeät ja riittävän joustavat menettelyt. Tavoitteena on eri infraverkkojen rakentamisen toimiva yhteensovittaminen, vastuiden selkeyttäminen ja hallinnollisen taakan keventäminen.

Tiivistelmä

Arvioidaan muutostarpeet ja valmistellaan hallituksen esitys tarpeellisista lainmuutoksista.

Lähtökohdat

Vuonna 2016 käyttöön otettiin ilmoitusmenettely koskien tienvarsimainosten sijoittamista ja eräiden johtojen ja kaapeleiden sijoittamista. Kokemuksia ilmoitusmenettelyistä samoin kuin tiealueiden ja niihin liittyvien alueiden käyttöä koskevaa sääntelyä ja edelleen sujuvoittamismahdollisuuksia selvitettiin liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa selvityksessä talvella 2018. Selvitysmiehet tekivät sääntelyn kehittämiseksi ehdotuksia, joiden selvittämistä on tarkoitus jatkaa tässä hankkeessa.

Lisätietoja