T2 -työryhmä

Maanpäällisen televisiotoiminnan seuraavaa teknologiasiirtymää valmisteleva työryhmä

LVM098:00/2012 Kehittäminen

Työryhmän tavoitteena on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa edistää siirtymistä uudempaan lähetystekniikkaan maanpäällisessä televisiotoiminnassa ja varmistaa siirtymän tehokas ja hallittu toteuttaminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM098:00/2012

Asianumerot LVM/2567/05/2012

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.12.2012 – 31.12.2023

Asettamispäivä 5.12.2012

Yhteyshenkilö
Kaisa Laitinen, viestintäneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tavoitteena on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa edistää siirtymistä uudempaan lähetystekniikkaan maanpäällisessä televisiotoiminnassa.

Tiivistelmä

Työryhmän tavoitteena on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa edistää siirtymistä uudempaan lähetystekniikkaan maanpäällisessä televisiotoiminnassa ja varmistaa siirtymän tehokas ja hallittu toteuttaminen

Lähtökohdat

Siirtymällä antennitelevisiolähetyksissä uudempaan lähetystekniikkaan (DVB-T2) mahdollistetaan teräväpiirtolähetykset. Uudemman lähetystekniikan käyttö on lisännyt kanavanippujen lähetyskapasiteettia ja mahdollistanut televisiotoiminnan harjoittamisen suppeammalla taajuusalueella ja vapautuneiden taajuuksien osoittamisen langattoman laajakaistan käyttöön. Hallitus antoi eduskunnalle selontekona 26.9.2012 sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman, jossa arvioitiin kokonaisuutena antennitelevision tulevaisuutta. Selonteossa käsiteltiin muun muassa siirtymistä teräväpiirtolähetystekniikkaan. Työryhmä asetettiin valmistelemaan siirtymäsuunnitelma uudempaan maanpäällisen televisiotoiminnan jakelutekniikkaan siirtymisen jouduttamiseksi toimikaudelle 5.12.2012-31.12.2016. Työryhmän toimikautta on jatkettu 31.12.2020 saakka uudempaan lähetystekniikkaan siirtymisen tehokkaan ja hallitun toteuttamisen varmistamiseksi. Työryhmän toimikautta on joulukuussa 2020 jatkettu 31.12.2023 saakka.