Tuomioistuinviraston esitys oikeusministeriölle eräiden istuntopaikkojen lakkauttamisesta

OM002:00/2024 Kehittäminen

Toimipaikkaverkostoon liittyvillä ratkaisuilla on vaikutus tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksiin. Toimipaikkojen ylläpito harvinaisia tai vajaita istuntopäiviä varten sitoo resursseja. Samoin turvallisuuteen ja salivarusteluun investointi vähäisesti käytetyissä istuntopaikoissa on epätarkoituksenmukaista. Nämä resurssit voidaan kohdentaa tehokkaammin lainkäyttötoimintaan.

Tuomioistuinviraston mukaan lakkautuspäätökset tuottaisivat vuositasolla 267 000 euron pysyvän vuokrasäästön. Lisäksi vältyttäisiin salivarustelun ja turvatekniikan 442 000 euron kertainvestointitarpeilta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM002:00/2024

Asianumerot VN/17603/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.1.2024 – 29.3.2024

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 049
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Uusi asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista

Lähtökohdat

Tuomioistuinvirasto on esittänyt oikeusministeriölle Salon, Kauhavan ja Utsjoen istuntopaikkojen lakkauttamista sekä Inarin kunnassa olevan Ivalon istuntopaikan siirtämistä Inarin kyläkeskukseen. Aloite istuntopaikkojen muutoksista on lähtöisin kyseisiltä käräjäoikeuksilta.

Lisää aiheesta