Viittomakielen yhteistyöryhmä 2019-2020

OM011:00/2019 Kehittäminen

Yhteistyöryhmä käsittelee valtioneuvoston piirissä ajankohtaisia, viittomakieleen liittyviä asioita ja varmistaa hyvää tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä.
Lisäksi yhteistyöryhmä seuraa viittomakielilain toteutumista sekä pyrkii lisäämään eri toimijoiden tietoisuutta lain sisällöistä ja soveltamisesta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM011:00/2019

Asianumerot VN/933/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.5.2019 – 31.12.2020

Asettamispäivä 24.5.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Yhteistyöryhmä käsittelee valtioneuvoston piirissä ajankohtaisia, viittomakieleen liittyviä asioita ja varmistaa hyvää tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä.
Lisäksi yhteistyöryhmä seuraa viittomakielilain toteutumista sekä pyrkii lisäämään eri toimijoiden tietoisuutta lain sisällöistä ja soveltamisesta

Tiivistelmä

Yhteistyöryhmä käsittelee valtioneuvoston piirissä ajankohtaisia, viittomakieleen liittyviä asioita ja varmistaa hyvää tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä.
Lisäksi yhteistyöryhmä seuraa viittomakielilain toteutumista sekä pyrkii lisäämään eri toimijoiden tietoisuutta lain sisällöistä ja soveltamisesta.

Lähtökohdat

Viittomakielilaki tuli voimaan 1.5.2015. Lakia hyväksyessään eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen turvaamiseksi, että viittomakieltä käyttävien oikeudet toteutuvat koko maassa siten kuin heidän kielellisiä oikeuksiaan koskevaa lainsäädäntöä laadittaessa on tarkoitettu. Oikeusministeriö asetti toimikaudelle 16.3.2015-31.12.2016 viittomakielen yhteistyöryhmän käsittelemään valtioneuvoston piirissä ajankohtaisia viittomakieleen liittyviä asioita ja varmistamaan hyvää tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä.
Oikeusministeriö asetti toisen viittomakielen yhteistyöryhmän toimikaudelle 13.2.2017–31.12.2018.

Lisää aiheesta