Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus

OM013:00/2021 Säädösvalmistelu

Tavoitteena on valmistella tarpeelliset muutokset yhdenvertaisuuslakiin, lakiin yhdenvertaisuusvaltuutetusta ja lakiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta. Tämän lisäksi tavoitteena on tarkastella työelämäsyrjintää koskevien säädösten muutostarpeita.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM013:00/2021

Asianumerot VN/3528/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.6.2021 – 20.12.2022

Asettamispäivä 4.6.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Lainvalmistelu

HE laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 189/2022

Esityksen tavoitteena on valmistella tarpeelliset muutokset yhdenvertaisuuslakiin, lakiin yhdenvertaisuusvaltuutetusta ja lakiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta. Tämän lisäksi tavoitteena on tarkastella työelämäsyrjintään koskevien säädösten muutostarpeita.

VastuuministeriPohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist

YhteyshenkilöCorinna Tammenmaa, oikeusministeriö

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jasmiina Jokinen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 150 078
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Voimassa olevaa yhdenvertaisuussääntelyä ajantasaistetaan siten, että tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi lainsäädäntö, joka edistää ihmisten yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjintää.

Tiivistelmä

Tavoitteena on valmistella tarpeelliset muutokset yhdenvertaisuuslakiin, lakiin yhdenvertaisuusvaltuutetusta ja lakiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta. Tämän lisäksi tavoitteena on tarkastella työelämäsyrjintää koskevien säädösten muutostarpeita.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman kohdan 3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen mukaan hallituskaudella toteutetaan yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus.

Lisäksi ohjelmaan on kirjattu kohtaan 3.7, että tehdään eri koulutusasteiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmista velvoittavat ja säädetään velvoittavista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista myös varhaiskasvatuksessa. Yhdenvertaisuuslain muutoksella pantaisiin täytäntöön hallitusohjelmakirjaus yhdenvertaisuussuunnitelmien osalta.

Oikeusministeriön tiedote: https://oikeusministerio.fi/-/yhdenvertaisuuslaki-uudistuu

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.