Ympäristörikosdirektiivin täytäntöönpano

OM034:00/2024 Säädösvalmistelu

Euroopan unionissa on keväällä 2024 hyväksytty uusi ympäristörikosdirektiivi, joka sisältää vähimmäissäännökset mm. rangaistavaksi säädettävistä teoista ja niistä säädettävistä seuraamuksista. Hankkeessa valmistellaan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa. Direktiivin täytäntöönpanoaika on kaksi vuotta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM034:00/2024

Asianumerot VN/10831/2024

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 5.4.2024 – 30.6.2026

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on laatia ehdotus uuden ympäristörikosdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon edellyttämiksi lainsäädäntömuutoksiksi. Ehdotus tulee laatia hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Euroopan unionissa on keväällä 2024 hyväksytty uusi ympäristörikosdirektiivi, joka sisältää vähimmäissäännökset mm. rangaistavaksi säädettävistä teoista ja niistä säädettävistä seuraamuksista. Hankkeessa valmistellaan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa. Direktiivin täytäntöönpanoaika on kaksi vuotta.

Lähtökohdat

Euroopan komissio antoi 15.12.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin ja direktiivin 2008/99/EY korvaamisesta (COM(2021) 851 final). Direktiivi hyväksyttiin keväällä 2024.

Lisätietoja

Lisää aiheesta