Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa

OM041:00/2021 Kehittäminen

Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää lainsäädännön vaikutusten jälkiarviointia valtioneuvostossa. Lainsäädännön jälkiarviointien kehittäminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan ja on osa paremman sääntelyn toimintaohjelmaa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM041:00/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 30.6.2021 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Yhteyshenkilö
Susanna Siitonen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 083
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on yhtenäistää sitä, miten jonkin aikaa voimassa olleiden lakien vaikutuksia ja toimivuutta arvioidaan. Kehittämistyössä tulisi määritellä yhteiset periaatteet muun muassa siitä, minkälaisista laeista laaditaan jälkiarviointi, mitkä tahot niitä toteuttaisivat, miten jälkiarvioinnit rahoitetaan ja kuinka varmistetaan arviointien laatu.

Tiivistelmä

Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää lainsäädännön vaikutusten jälkiarviointia valtioneuvostossa. Lainsäädännön jälkiarviointien kehittäminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan ja on osa paremman sääntelyn toimintaohjelmaa.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että lainsäädännön vaikutusten jälkiarviointia kehitetään. Lisäksi OECD:n suositukset jäsenmaille tukevat lainsäädännön jälkiarvioinnin vakiinnuttamista pysyväksi osaksi suomalaista päätöksentekojärjestelmää.

Jälkiarvioinnin kehittämisestä on viime vuosina laadittu aloite ja selvityksiä, joissa on pohdittu lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittämistä Suomessa ja annettu sitä koskevia suosituksia.

Lainsäädännön arviointineuvoston aloite: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/arviointineuvoston-aloite-lainsaadannon-jalkiarviointijarjestelman-toteuttaminen-ensi-hallituskauden-ohjelmaan

Aalto-yliopiston raportti Vaikutusarvioinnit osaksi päätöksentekoa – Miten varmistamme politiikassa, että teemme oikeita asioita: https://www.aaltoei.fi/wp-content/uploads/2019/09/tpry_edistysraportti2_vaikutusarvionnit_web.pdf

Frisky & Anjoyn, Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys Lakien toimivuuden seuranta ja jälkiarviointi: Nykytilan kuvauksesta kehittämisehdotuksiin: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163043

Lisää aiheesta