Tiedolla vihaa vastaan -hanke

Tiedolla vihaa vastaan -hanke

OM043:00/2019 Kehittäminen

Tiedolla vihaa vastaan –hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tehostaminen. Hankkeessa kehitetään viharikoksiin ja vihapuheeseen liittyvää tiedonkeruuta sekä paikallistason yhteistyötä sekä tuotetaan materiaalia viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tueksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM043:00/2019

Asianumerot VN/14763/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.12.2019 – 30.11.2021

Asettamispäivä 19.12.2019

Yhteyshenkilö
Milla Aaltonen, Hankepäällikkö
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tehostaminen. Hankkeessa mm. kehitetään tiedonkeruuta ja viharikosraportointia sekä paikallistason yhteistyötä. Hanketta koordinoi oikeusministeriö. Oikeusministeriön lisäksi hankekumppaneina ovat sisäministeriö, Poliisiammattikorkeakoulu, Anti-Racist Forum ry, Centre for Peace Studies ja INAR.

Hanke sisältää neljä (4) toimintakokonaisuutta.

1) Viharikosraportoinnin kehittäminen: Toimintakokonaisuuden tavoitteena on testata ETYJ:in viharikosten raportointiin kehitettyä työkalua Suomessa, Kroatiassa sekä Irlannissa. Lisäksi tavoitteena on kehittää viharikosten uhrien ohjausta tukipalveluihin ja poliisille.

2) Paikallistason yhteistyön kehittäminen: Toimintakokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden valmiuksia viharikosten ja vihapuheen torjunnassa paikallistasolla. Paikallispoliisin työtä kehitetään testaamalla käytäntöjä, joilla rakennetaan luottamusta sekä eri väestöryhmien, että poliisin ja vähemmistöryhmien välillä. Toimet tukevat poliisin ennalta estävän strategian täytäntöönpanoa paikallisella tasolla. Lisäksi tavoitteena on lisätä paikallispoliitikkojen ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä vammaisten henkilöiden tietoisuutta viharikoksista sekä raportointikanavista.

3) Viharikosten seurannan kehittäminen: Toimintakokonaisuuden tavoitteena on pilotoida viharikosten seurantaa syyttäjänlaitoksessa sekä tuomioistuimissa. Lisäksi kehitetään indikaattoreita viharikosten seurantaan. Lisäksi tavoitteena on testata verkossa tapahtuvan vihapuheen kohdennetun seurannan uusia välineitä.

4) Kansainvälinen yhteistyö: Toimintakokonaisuuden tavoitteena on vaihtaa kokemuksia EU-tasolla ja jakaa hyviä käytäntöjä vihapuheen ja viharikosten vastaisessa työssä.

Tiivistelmä

Tiedolla vihaa vastaan –hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tehostaminen. Hankkeessa kehitetään viharikoksiin ja vihapuheeseen liittyvää tiedonkeruuta sekä paikallistason yhteistyötä sekä tuotetaan materiaalia viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tueksi.

Lähtökohdat

Vihapuhe ja viharikokset ovat yhteiskunnallinen ongelma siitä huolimatta, että niiden tunnistamiseksi, puuttumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi on tehty monia toimia. Vihapuhe on saanut uusia muotoja, kuten eri alojen ammattilaisiin kohdistuva nk. maalittaminen.

Monet kansainväliset ihmisoikeustilannetta valvovat tahot ovat kiinnittäneet huomiota rasismin ja syrjinnän lisääntymiseen ja kehottaneet Suomea tehostamaan toimiaan.

Syrjinnän seurantaryhmän vuonna 2016 julkaiseman selvityksen mukaan vihapuhetta ja häirintää kohdataan erityisesti kaduilla, parkkipaikoilla, puistossa ja muissa julkisissa paikoissa. Toiseksi yleisin paikka oli internet, erityisesti yleiset keskustelupalstat ja sosiaalinen media.

Monia toimia viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn vahvistamiseksi on parhaillaan käynnissä. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu monia viharikoksiin ja vihapuheeseen liittyviä toimia, kuten poikkihallinnolliset toimenpiteet järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen puuttumiseksi, syrjintä- ja viharikostilanteen seurannan edistäminen sekä rasismin ja syrjinnän vastaisen toimintaohjelman laatiminen.

Lisää aiheesta

Tekoäly haravoimaan verkon vihapuhetta

OM Uutinen 27.10.2020 16.14