Kansalaisjärjestöstrategian toimeenpano

OM140:00/2023 Kehittäminen

Kehitämme kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Strategian toimeenpano sisältää kansalaisjärjestöille osoitettavien lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamista tietyin ehdoin ja rajoituksin sekä asian laajempaa selvittämistä, valtionavustuslain ja valtionavustuskäytänteiden uudistamista sekä kansalaisyhteiskuntavision muodostamista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM140:00/2023

Asianumerot VN/26527/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.11.2023 – 17.4.2027

Asettamispäivä 6.6.2024

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Yhteyshenkilö
Mikko Lehtonen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 173
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteemme

1) Vahvistamme kansalaisjärjestöjen oman varainhankinnan edellytyksiä, jotta niiden mahdollisuudet hankkia nykyistä enemmän yksityisrahoitusta kasvavat. Laajennamme nuoriso-, liikunta-, urheilu-, kulttuuri- ja tietyt ehdot täyttäville lapsijärjestöille osoitettavien lahjoitusten verovähennysoikeutta. Selvitämme lahjoitusvähennyksen laajentamista myös tätä laajemmin.

2) Vähennämme hallinnollista taakkaa ja valtionavustustoiminnan monikanavaisuutta ja parannamme toiminnan tuottavuutta. Uudistamme valtionavustuslakia ja valtionavustuskäytänteitä. Tavoitteenamme on samalla painottaa yleisavustuksia hankeavustusten sijaan.

3) Helpotamme EU-rahoituksen saamista Suomeen kehittämällä kansalaisjärjestöjen valmiuksia hakea EU-rahoitusta ja lisäämällä kansallista koordinaatiota. Varmistamme, että kansalaisjärjestöt voivat käyttää saamaansa valtionavustusta EU-rahoituksessa tarvittavana omarahoitusosuutena.

4) Kannustamme ihmisiä osallistumaan kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan purkamalla kansalaisjärjestöjä koskevia normeja, uudistamalla viranomaisten toimintatapoja ja yhtenäistämällä viranomaistulkintoja. Selvitämme järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan lainsäädännöllisiä esteitä ja uudistamme muun muassa yhdistyslakia.

5) Rakennamme kansalaisyhteiskuntapolitiikan tietoperustaa kehittämällä kansalaisyhteiskunnan tilan seurantaa ja ennakointia Suomessa. Parannamme julkisen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta osana julkisen hallinnon johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Tavoitteiden saavuttaminen ja tulokset edellyttävät toimia ministeriöissä ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden hallituskauden hankkeiden ja ohjelmien kanssa.

Teemme strategiaan liittyvät toimenpiteet virkatyönä ja arvioimme niiden vaikutuksia. Jos arvioimme toimenpiteillä olevan muita kustannuksia kuin virkatyöstä aiheutuvia kustannuksia, toteutamme toimenpiteet vain, jos niille järjestyy erillinen rahoitus.

Tiivistelmä

Kehitämme kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Strategian toimeenpano sisältää kansalaisjärjestöille osoitettavien lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamista tietyin ehdoin ja rajoituksin sekä asian laajempaa selvittämistä, valtionavustuslain ja valtionavustuskäytänteiden uudistamista sekä kansalaisyhteiskuntavision muodostamista.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöstrategiasta luo suuntaviivat asioiden valmistelulle. Strategia ulottuu vuoteen 2027 ja se perustuu pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan. Strategiasta linjataan myös valtioneuvoston tiedonannossa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hallitusohjelman mukaan strategialla kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Strategian toimeenpanoa valtioneuvostossa koordinoi poikkihallinnollinen työryhmä, ja erillinen seurantaryhmä varmistaa toimeenpanon laatua.

Strategia on luettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkielisen strategian liitteenä on laajempi taustamuistio, joka taustoittaa strategiaa ja kuvaa sen valmistelua.

Lisätietoja

Lisää aiheesta